Yksityisyyden suoja

Päivitetty viimeksi: 25. toukokuuta 2018

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miten LEDVANCE GmbH ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”LEDVANCE”) käsittelevät verkkosivustoille syötettyjä henkilötietoja, millä keinoin henkilötietoja suojataan ja mitä omiin henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia rekisteröidyllä on.

I. Johdanto

LEDVANCE suhtautuu henkilötietojen suojaamiseen vakavasti. Tästä syystä henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten sekä muun soveltuvan tietosuoja- ja tietoturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.

II. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Tähän sivustoon liittyvien henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Puhelin: +49 89 780673-100
Sähköposti: contact@ledvance.com
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: privacy@ledvance.com

Yksittäisissä tapauksissa LEDVANCE-yritykset vastaavat joko yksittäin tai yhteisesti LEDVANCE GmbH:lle. Yritysluettelo löytyy täältä:
LEDVANCE-yritykset

III. Yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä

Jollei toisin ole ilmoitettu, LEDVANCE kerää ja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeellista tämän sivuston tarjoamisen ja sen toimivuuden varmistamisen kannalta.

Silloin kuin henkilötietojen käsittelyyn saadaan rekisteröidyn suostumus, käsittelyn oikeusperusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. pykälä, alakohta a.

Jos henkilötietoja kerätään rekisteröidyn ja LEDVANCEn välisen sopimuksen toimeenpanemiseksi, käsittelyn oikeusperusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. pykälä, alakohta b. Näin on myös silloin, jos käsittelyä vaaditaan rekisteröidyn pyynnöstä suoritettavien toimenpiteiden toteuttamiseksi ennen sopimuksen solmimista.

Jos henkilötietoja käsitellään LEDVANCEa koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, käsittelyn oikeusperusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. pykälä, alakohta c.

Mikäli käsittely on tarpeellista rekisteröidyn tai jonkun muun elintärkeiden etujen suojaamiseksi, käsittelyn oikeusperusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. pykälä, alakohta d

Mikäli käsittely on tarpeen LEDVANCEn tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi ja rekisteröidyn edut tai perusoikeudet eivät syrjäytä kyseisiä etuja, käsittelyn oikeusperusteena toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. pykälä, alakohta f.

LEDVANCE rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tai poistaa henkilötietoja, jos niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, johon niitä alun perin kerättiin tai jossa niitä muuten käsiteltiin, ellei tietoja tule säilyttää lakisääteisten säilytysaikojen perusteella.

IV. Henkilötietojen käsittely sivustoa käytettäessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. pykälä, alakohta f)

Käyttäjän laitteesta kerätään tiettyjä tietoja aina sivustoa käytettäessä.

Seuraavat tiedot kerätään LEDVANCEn järjestelmiin ja kirjataan lokitiedostoihin:

 • selaimen tyyppi- ja versiotiedot
 • laitteen käyttöjärjestelmä
 • verkkopalvelun tarjoaja
 • laitteen IP-osoite
 • sivuston käyttöpäivä ja -aika
 • muut sivustot, joilta LEDVANCEn sivustolle siirryttiin
 • muut sivustot, joille LEDVANCEn sivustolta siirrytään.

Tietoja säilytetään lokitiedostoissa seitsemän päivän ajan sivuston toimivuuden ja LEDVANCEn IT-järjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi (väärinkäytön varalta) sekä sivuston vianetsinnän helpottamiseksi.

Lokitiedostot anonymisoidaan seitsemän päivän kuluttua, minkä jälkeen käyttäjää ei ole enää mahdollista tunnistaa tietojen perusteella.

V. Yhteydenottolomakkeet (yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. pykälä, alakohta a)

Sivustolla on tarjolla yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää pyyntöjen ja vaateiden esittämiseen.

Tällöin kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite
 • sukunimi ja etunimi
 • titteli
 • kieli/maa
 • valinnaiset yhteystiedot (osoite, puhelinnumero)
 • rekisteröitymispäivä ja -aika
 • viestin sisältö.

LEDVANCE kerää rekisteröidyn henkilötietoja tämän suostumuksella yhteydenottoja sekä rekisteröidyn esittämien kysymysten tai vaateiden käsittelyä varten.

Mikäli tämä on tarpeen pyyntöön vastaamiseksi, esimerkiksi, jos pyyntö liittyy LEDVANCEn tytäryhtiön jakelemaan tuotteeseen, tiedot saatetaan siirtää asiasta vastaavalle LEDVANCE-yritykselle.

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, johon niitä kerättiin. Yleensä näin on silloin, kun pyynnön käsittely on suoritettu loppuun. Soveltuvien lakien vaatimuksista johtuen tietoja saattaa olla tarpeen säilyttää pitempään, mikäli tiedot liittyvät tuotteissa tai takuissa esiintyviin vikoihin tai puutteisiin.

Suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa, jolloin se ei enää päde jatkossa. Siinä tapauksessa henkilötiedot poistetaan. Huomaa, että sen jälkeen pyyntöä ei voida enää käsitellä.

VI. Uutiskirjeen tilaaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. pykälä, alakohta a)

Uutiskirjeen tilaamalla rekisteröity myöntää LEDVANCE GmbH:lle ja sen tytäryhtiöille luvan tuotteita, palveluita, tapahtumia ja markkinointikampanjoita koskevien tietojen lähettämiseen.

Uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite
 • sukunimi ja etunimi
 • titteli
 • kieli/maa
 • rekisteröitymispäivä ja -aika.

Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen. Muita kerättyjä tietoja käytetään uutiskirjeen personointiin sekä todisteeksi rekisteröitymisestä.

Tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa valitsemalla uutiskirjeestä Unsubscribe (Peruuta tilaus).

VII. Henkilötietojen jakaminen

LEDVANCE GmbH on osa LEDVANCE-konsernia. Joissakin tapauksissa rekisteröidyn henkilötiedot saatetaan siirtää toisille LEDVANCE-yrityksille, jotka käsittelevät tietoja joko yksin tai yhdessä LEDVANCE GmbH:n kanssa. Tietoja siirretään seuraavissa tarkoituksissa:

 • markkinointia tai mainostusta varten, jos rekisteröity on antanut tähän erityisen luvan
 • LEDVANCE-konsernin keskeisen tietohallinnon tai hallinnon puitteissa.

Sen lisäksi henkilötietoja siirretään seuraaville vastaanottajille:

 • tarkoin valikoiduille ja valvotuille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja ainoastaan LEDVANCEn puolesta sekä henkilötietojen käsittelyä koskevien, sopimusehtojen mukaisten ohjeiden mukaisesti
 • muille kolmansille osapuolille (kuten viranomaisille), mikäli laki tätä vaatii.

VIII. Henkilötietojen käsittely EU:n ulkopuolella

Aika ajoin tietoja käsitellään Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa maissa, joissa tietojen suojaus saattaa olla heikommalla tasolla kuin Euroopassa. Tällaisissa tapauksissa LEDVANCE vaatii kumppaneitaan noudattamaan vakiosopimuslausekkeita, joilla taataan riittävä tietosuoja (kopio saatavissa pyynnöstä), tai LEDVANCE pyytää rekisteröidyltä erityistä suostumusta. Tiedonsiirto maihin, joiden tietosuojatason EU on todennut riittäväksi, ei edellytä erityistä hyväksyntää tai suostumusta.

Siirto LEDVANCEn tytäryhtiöihin, joiden toimipaikka on ETA:n ulkopuolella, perustuu yrityksiä sitoviin sääntöihin. Yrityksiä sitovista säännöistä on saatavissa kopio pyynnöstä.

IX. Rekisteröidyn oikeudet

Jos LEDVANCE käsittelee rekisteröidyn tietoja, tällä on tiettyjä soveltuvan lainsäädännön mukaisia, LEDVANCEen kohdistuvia oikeuksia. Rekisteröidyllä on seuraavat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset erityisoikeudet:

Käyttöoikeus (yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada LEDVANCElta koska tahansa vahvistus siitä, käsitteleekö LEDVANCE rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidylle ilmoitetaan lisäksi pyynnöstä, mihin tarkoitukseen hänen tietojaan käytetään, mitä tietoluokkia käsitellään, kuinka kauan tietoja säilytetään, tietojen alkuperä (jos rekisteröity ei toimittanut tietoja itse) sekä soveltuvilta osin vastaanottajat, joille tietoja siirretään. Rekisteröidylle toimitetaan pyynnöstä kopio hänen henkilötiedoistaan.

Oikaisuoikeus (yleisen tietosuoja-asetuksen 16. artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa korjaamiseen ja täydentämiseen virheellisten tai puutteellisten tietojen osalta. Tiedot korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

Poistamisoikeus (yleisen tietosuoja-asetuksen 17. artikla)

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistamista seuraavista syistä:

 • tietoja ei enää tarvita tarkoitukseen, johon niitä kerättiin tai jossa niitä muuten käsiteltiin
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, jolloin käsittelylle ei ole enää oikeusperusteita
 • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, eikä käsittelyyn ole perusteltua syytä, tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoitukseen
 • henkilötietoja on käsitelty laittomasti
 • henkilötietojen poistaminen on tarpeen LEDVANCEn lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi
 • tiedot kerättiin lapsen myöntämän suostumuksen perusteella.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 18. artikla)

Rekisteröity voi vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista seuraavin perustein:

 • rekisteröity kiistä tietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käsittelyn rajoittamista
 • LEDVANCE ei enää tarvitse tietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeusvaateen laatimista tai esittämistä tai oikeusvaateelta puolustautumista varten
 • rekisteröity on vastustanut käsittelyä, mutta ei ole vielä selvitetty, kumman osapuolen oikeudelliset perusteet ovat etusijalla.

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainituin perustein, rekisteröidylle ilmoitetaan ennen kuin käsittelyrajoitus poistetaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20. artikla)

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai jos käsittelyä vaaditaan rekisteröidyn ja LEDVANCEn välisen sopimuksen toimeenpanemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietojaan LEDVANCElta jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyynnöstä LEDVANCE siirtää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus (yleisen tietosuoja-asetuksen 21. artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä koska tahansa, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai LEDVANCEn tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. LEDVANCE ei saa tällöin enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos käsittelylle on pakottavat oikeudelliset perusteet, jotka ovat rekisteröidyn etuja, oikeuksia ja vapauksia tärkeämpiä, tai jos käsittelyä vaaditaan oikeusvaateiden laatimista tai esittämistä tai oikeusvaateilta puolustautumista varten.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn koska tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei tarkoita sitä, että ennen suostumuksen peruuttamista suostumuksen perusteella tapahtunut käsittely olisi ollut laitonta.

Yhteydenotot

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai jos hänellä on kysyttävää LEDVANCEn tietosuojakäytännöistä, hän voi käyttää yhteydenottolomaketta tai lähettää sähköpostia osoitteeseen privacy@ledvance.com.

Oikeus valituksen tekoon tietosuojaviranomaiselle

LEDVANCE ottaa rekisteröityjen pyynnöt vakavissaan ja on sitoutunut heitä huolestuttavien asioiden selvittämiseen. Siitä huolimatta rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle milloin tahansa.

X. Muutokset

Tähän tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä ajoittain muutoksia. Kaikista muutoksista ilmoitetaan tässä sivustossa. Edellisen päivityksen päiväys näkyy tämän tietosuojaselosteen alussa.